Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 20/06/2017


 


 ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ : ΠΚΣ
ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ : ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ΡΑΤ-ΕΑΑΚ                                    
ΔΕΝ ΠΕΡΑΣΕ

  

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 02/06/2017

Το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο.Α. συγκροτείται σε σώμα. Σύμφωνα με το καταστατικό ορίζονται οι παρακάτω εκπρόσωποι: 

                                   Τακτικά Μέλη                      Αναπληρωματικά Μέλη
Πρόεδρος Δ.Σ.          Τούντας Γιάννης                            Πετρίδης Νίκος
Γραμματέας Δ.Σ.       Η ΡΑΤ-ΕΑΑΚ δεν ορίζει εκπροσώπους
Ταμίας Δ.Σ.              Kότσιφα Νίκη                                Ραλλάτου Αφροδίτη
Μέλος Δ.Σ.               Λεβαντής Κων/νος                         Μαυράκης Γιάννης
Μέλος Δ.Σ.               Η ΡΑΤ-ΕΑΑΚ δεν ορίζει εκπροσώπους
Μέλος Δ.Σ.               Αθανασάκης Γιώργος                      Κουβάς Κων/νος
Μέλος Δ.Σ.               Δημητριάδης Βασίλης                      Ντόλος Δονάτος 
Μέλος Δ.Σ.               Μοσχονάς Κων/νος                         Παπαβασιλείου Λουκάς
Μέλος Δ.Σ.               Στούπης Δημήτρης                          Φραγγεδάκης Ηλίας
Μέλος Δ.Σ.               Στούπης Χάρης                               Μαλιώτης Αλέξανδρος
Μέλος Δ.Σ.               Βαμνιές Γιάννης                              Ζαρρή Έυα

Τοποθέτηση ΡΑΤ-ΕΑΑΚ για τη συγκρότηση του Δ.Σ.
Ως πολιτική δύναμη θεωρούμε πως η συγκρότηση ενός πολιτικού Δ.Σ. μέσω της διαδικασίας των φοιτητικών εκλογών στο οποίο εκπροσωπούνται πολιτικά σχέδια και πολιτικές δυνάμεις μπορεί να λειτουργήσει πιο προωθητικά από τη συγκρότηση ενός προσωποπαγούς Δ.Σ., καθώς στα όργανα του Συλλόγου δε θεωρούμε ότι εκπροσωπούνται άτομα και προσωπικότητες αλλά αποτελεί πολιτικό όργανο. Ως εκ τούτου δεν ορίζουμε ονομαστικά αντιπροσώπους και καταγγέλλουμε τη μεθόδευση από τις δυνάμεις του Δ.Σ. για τη συγκρότηση οργάνου με τέτοιο τρόπο (ΔΑΠ, ΠΚΣ).

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 22/05/2017

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2017

 • Η εκλογική διαδικασία ξεκινάει στις 07:00 π.μ. και ολοκληρώνεται στις 19:00.
 • Τόπος διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται το Αμφιθέατρο Ευθυμίου Παπαντωνίου (Α.Ε.Π.).
 • Κάθε παράταξη υποχρεούται να έχει κατά την έναρξη της διαδικασίας 50 ψηφοδέλτια.
 • Στο ψηφοδέλτιο αναγράφεται κάτω από το όνομα της παράταξης:
  "Για το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο.Α., όργανα Συνδιοίκησης και το Πανσπουδαστικό Συνέδριο.".
  Το ψηφοδέλτιο της ΡΑΤ-ΕΑΑΚ θα αναγράφει:
  "Για το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο.Α. Δε συμμετέχουμε στα όργανα Συνδιοίκησης.".
  Απαγορεύεται ρητά η αναγραφή συνθημάτων ή λογοτύπων στο ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια της παράταξης αυτής θα θεωρούνται όλα άκυρα.
 • Έγκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια τα οποία φέρουν σύμβολα:
  +, Χ
  Η ψηφοφορία θα γίνει με μπλε στυλό. Μπλε στυλό θα βρίσκεται και μέσα στα παραβάν.
 • Ψηφίζουμε με ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, με τρίπτυχο ή πάσο - με αναγνώριση 3 παρατάξεων. Με τίποτα-δηλαδή χωρίς κανένα έγγραφο δεν ψηφίζουμε.
 • Στο χώρο της ψηφοφορίας, πέρα από την εφορευτική επιτροπή βρίσκονται και ένα εκπρόσωπος από κάθε παράταξη.
 • Τα σύμβολα στα ψηφοδέλτια θα πρέπει να μπαίνουν είτε αριστερά, είτε δεξιά, όχι εναλλάξ.
 • Τα λευκά ψηφοδέλτια καταμετρώνται στα έγκυρα.
 • Τα άκυρα ψηφοδέλτια δεν καταμετρώνται στο εκλογικό μέτρο.
 • Σε περίπτωση που βρεθούν 2 ψηφοδέλτια επιπλέον των διαγραφέντων ψηφοφόρων από τις λίστες, η ψηφοφορία θεωρείται έγκυρη.
  Αν βρεθούν 3 ή 4 ψηφοδέλτια επιπλέον η ψηφοφορία θεωρείται έγκυρη, αλλά σκίζονται 3 ή 4 ψηφοδέλτια αντίστοιχα.
  Αν βρεθούν 5 ή περισσότερα, η ψηφοφορία θεωρείται άκυρη και οι εκλογές επαναλαμβάνονται 1 εβδομάδα αργότερα.
  Αν βρεθούν 1 έως 4 επιπλέον μη καταγεγραμμένα ασφράγιστα ψηφοδέλτια, αυτά σκίζονται.
 • Μέγεθος ψηφοδελτίου Α4. Ελάχιστη γραμματοσειρά 13 και μέγιστη γραμματοσειρά 18.
 • Απαγορεύεται η αναγραφή ψευδωνύμων. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται άκυρα.
 • Τυχόν ορθογραφικά λάθη ή άλλα λάθη στα ψηφοδέλτια, αν επισημανθούν πριν την κατάθεση των ψηφοδελτίων στην Ε.Ε., καθιστούν τα ψηφοδέλτια έγκυρα. Αν δεν επισημανθούν και παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, τα λοιπά ψηφοδέλτια ακυρώνονται και αλλάζονται και στη συνέχεια η εκλογική διαδικασία διεξάγεται κανονικά.
 • Σταυροί 0-11 σε κάθε ψηφοδέλτιο. Με παραπάνω σταυρούς, το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο, υπέρ της παράταξης.
 • Περισσότεροι του ενός σταυρού στο ίδιο όνομα, το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο.
 • Δικαίωμα ψήφου ή συμμετοχής σε ψηφοδέλτιο δε δικαιούνται φασίστες - ναζί και διαγράφονται από το Σύλλογο.
 • Εκλογικό μέτρο είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης των έγκυρων ψηφοδελτίων προς τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ., οι οποίες είναι 11.
 • Λαμβάνεται υπ' όψιν το 1ο δεκαδικό ψηφίο και γίνεται στρογγυλοποίηση ως εξής: 0, 1, 2, 3, 4 προς τα κάτω και 5, 6, 7, 8, 9 προς τα πάνω.
 • Οι έδρες στην πρώτη κατανομή διανέμονται ως εξής: ακέραια πολλαπλάσια του εκλογικού μέτρου.
 • Στη δεύτερη κατανομή παίρνουν έδρα οι παρατάξεις με το μεγαλύτερο υπόλοιπο κατά φθίνουσα σειρά.
 • Με το ίδιο υπόλοιπο και διαφορετικές έδρες, την έδρα παίρνει η παράταξη με τις λιγότερες έδρες.
 • Σε περίπτωση που 2 παρατάξεις έχουν ίδιες έδρες και ίδιο υπόλοιπο, η έδρα δίδεται ανά 6 μήνες σε κάθε παράταξη με κλήρωση.
 • Ψηφίζουν ταυτόχρονα τόσοι όσες και ο αριθμός των παραβάν.
 • Η Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. καταγράφεται στη Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ.
         Η Ρ.Α.Τ.-Ε.Α.Α.Κ. καταγράφεται στην Ε.Α.Α.Κ.
         Η Π.Κ.Σ. καταγράφεται στην Π.Κ.Σ.
         Το ΜΠΛΟΚΟ  καταγράφεται στην ριζοσπαστική συνεργασία φοιτητών
 • Η εφορευτική επιτροπή δε σφραγίζει περισσότερους από 1 φακέλους ταυτόχρονα.
 • Στην περίπτωση που 1 σταυρός είναι πιο κοντά στο όνομα της προηγούμενης στήλης, αλλά όλα είναι στην ίδια πλευρά, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο. Η ψήφος στη δεύτερη στήλη να μην περνά το μεσοδιάστημα των 2 στηλών.
 • Κατάθεση ψηφοδελτίων στις 06:30 π.μ. την Τετάρτη 18/05/2016.
 • Στην έξω-έξω πράσινη πόρτα απαγορεύεται η αφισοκόλληση. Απαγορεύεται επίσης η αφισοκόλληση στα κάγκελα. Στην μπλε πόρτα εισόδου από μία αφίσα ο καθένας. Στο διάδρομο δεν κολλάει καμία παράταξη. Όχι τραπεζάκια έξω από την είσοδο της Σχολής. Όχι μουσική στο χώρο εντός ή εκτός της Σχολής.
 • Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες της Σχολής και όσοι πήραν πτυχίο στην τελευταία ορκωμοσία, του Ιανουαρίου 2016, δηλαδή εντός ενός ημερολογιακού εξαμήνου. Επίσης, δικαίωμα ψήφου έχουν και οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στη Σχολή με κατατακτήριες καθώς και με μεταγραφή. Δεν έχουν δικαίωμα όσοι ανήκουν στα σώματα ασφαλείας, στο στρατό και στην αστυνομία.
 • Τα ψηφοδέλτια θα είναι ανοικτά.
 • Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3.
 • Την ημέρα των εκλογών θα υπάρξει τραπεζάκι του Σ.Φ.Ο.Α. με ταμείο για την οικονομική ενίσχυση, με προαιρετική συμμετοχή 0,50€. Τα οικονομικώς ενεργά μέλη του Συλλόγου θα είναι οι ψηφίσαντες.
 • Το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο.Α. διαλύεται σήμερα, Δευτέρα 22/05/2017, έως την Τετάρτη 24/05/2017.
 • Ορίζονται οι εκπρόσωποι των παρατάξεων στην Κ.ΕΦ.Ε.
  ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Γλαστρή Αναστασία
  ΡΑΤ-ΕΑΑΚ: Κάβαλος Δημοσθένης
  ΠΚΣ: Aναγνωστόπουλος Γιάννης           ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΟΙ 

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 24/04/2017

Καλούμε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 26/04/2017 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΑΕΠ.
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ :
 • Ζητήματα σχολής (εξελίξεις με την αποχή των μελών Δ.Ε.Π. και την λειτοργία της σχολής-ελλείψεις )
 • Απεργία 1ης Μαίου                                                                                                Υπογράφουν όλοι

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Σ.Φ.Ο.Α. 22/02/2017

Ο Σ.Φ.Ο.Α. θα πραγματοποιήσει σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, κινητοποίηση στον αντιπρύτανη οικονομικων υποθέσεων(Προπύλαια),αυριο ημερα Πέμπτη και ώρα 12:00 Μ.Μ. Με σκοπό να μας δεχθεί και να ακούσει τα αιτήματά μας .Όποιος συμμετάσχει στην κινητοποίηση δε θα πάρει απουσίες σε εργαστήρια - κλινικές - σεμινάρια.

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 29/11/2016

Κατατίθενται υπογραφές για  Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 01/12 στις 15:00 στο ΑΕΠ
1) Ζητήματα σχολής
2) Απεργία 8/12
3) Πρόγραμμα Σπουδών


Υπογράφουν : ΡΑΤ-ΕΑΑΚ, ΠΚΣ
Δεν υπογράφει : ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Τοποθέτηση ΔΑΠ ΝΔΦΚ :

 Η θέση μας είναι γνωστή ,  καμία  Γ.Σ. πρίν απο το πέρας  των διδακτικών και εργαστηριακών ωρών.
Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 23/11/2016

Κατατίθεται ψήφισμα από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ   (Πέρασε) 
Όπως γνωρίζετε, η ανεύρεση ερμαρίων τόσο από τους φοιτητές του τετάρτου και του πέμπτου έτους σπουδών, όσο και από φοιτητές μικρότερων ετών υπήρξε από πάντα μείζον θέμα στη σχολή μας παρότι τα υπάρχοντα ερμάρια είναι υπεραρκετά για να καλύψουν το σύνολο των αναγκών μας. Παράλληλα, παρατηρούνται αρνητικά φαινόμενα όπως είναι η κατοχή από μια μερίδα συμφοιτητών μας περισσοτέρων του ενός ερμαρίων, καθώς και η δέσμευση ερμαρίων από συμφοιτητές μας που έχουν πλέον αποφοιτήσει.
Ως ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Οδοντιατρικής Αθηνών, σε απάντηση σε αυτή τη νοσηρή κατάσταση, αιτούμαστε/ προτείνουμε την καταγραφή – απογραφή των ερμαρίων όσον αφορά τόσο τον αριθμό αυτών, όσο και την αντιστοιχία φοιτητή – αριθμού ερμαρίου, ώστε να αποφευχθεί η αναστάτωση που παρατηρείται και που μονάχα θετική δε μπορεί να θεωρηθεί για την αρμονική λειτουργία τόσο της Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών, όσο και των εργαστηρίων των μικρότερων ετών.
Υπογράφουν όλοι


Ψήφισμα ΜΑΣ (πέρασε)

     
Υπογράφουν: ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ΠΚΣ
Δεν υπογράφει: ΡΑΤ -ΕΑΑΚ

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016

Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 15/11/2016Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 14/11/2016

Η Γ.Σ. δεν πραγματοποιήθηκες λόγω έλλειψης απαρτίας.

Υπογράφουν όλοι

Ψηφίσματα ΜΑΣ
Καλούμε στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν την Τρίτη 15/11 στις 18:30 στην Ομόνοια, η ΕΕΔΥΕ, εργατικά συνδικάτα, ΦΣ, φορείς λαϊκού κινήματος, ενάντια στην επίσκεψη Ομπάμα και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. (Πέρασε)

Υπογράφουν: ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ΠΚΣ
Δεν υπογράφει: ΡΑΤ-ΕΑΑΚ

Συμμετέχουμε στον 3ήμερο εορτασμό του Πολυτεχνείου, στην αντιιμπεριαλιστική πορεία στις 17/11 προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία με κλειστή σχολή. (Δεν πέρασε)

Υπογράφουν: ΡΑΤ-ΕΑΑΚ, ΠΚΣ
Δεν υπογράφει: ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 03/06/2016

Κατατίθονται ψηφίσματα απ' το ΜΑΣ. (Πέρασαν)

Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 25/05/2016

Το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο.Α. συγκροτείται σε σώμα. Σύμφωνα με το καταστατικό ορίζονται οι παρακάτω εκπρόσωποι:
                                   Τακτικά Μέλη                      Αναπληρωματικά Μέλη
Πρόεδρος Δ.Σ.           Δημαράκης Παναγιώτης       Τούντας Γιάννης
Γραμματέας Δ.Σ.       Κότσιφα Νίκη                       Αναγνωστόπουλος Γιάννης
Ταμίας Δ.Σ.                Ντόλος Δονάτος                   Κωσταρές Μιχάλης
Μέλος Δ.Σ.                Λεβαντής Κωνσταντίνος       Μαλιώτης Αλέξανδρος
Μέλος Δ.Σ.                Στούπης Δημήτρης                Στούπης Χάρης
Μέλος Δ.Σ.                Αθανασάκης Γιώργος            Μαστροδήμος Μελέτης
Μέλος Δ.Σ.                Κουβάς Κωνσταντίνος          Στάμου Φένια
Μέλος Δ.Σ.                Πετρίδης Νίκος                     Παπανικολάου Βασίλης
Μέλος Δ.Σ.                Η ΡΑΤ-ΕΑΑΚ δεν ορίζει εκπροσώπους.
Μέλος Δ.Σ.                Η ΡΑΤ-ΕΑΑΚ δεν ορίζει εκπροσώπους.
Μέλος Δ.Σ.                Η ΡΑΤ-ΕΑΑΚ δεν ορίζει εκπροσώπους.

Τοποθέτηση ΡΑΤ-ΕΑΑΚ για τη συγκρότηση του Δ.Σ.
Ως πολιτική δύναμη θεωρούμε πως η συγκρότηση ενός πολιτικού Δ.Σ. μέσω της διαδικασίας των φοιτητικών εκλογών στο οποίο εκπροσωπούνται πολιτικά σχέδια και πολιτικές δυνάμεις μπορεί να λειτουργήσει πιο προωθητικά από τη συγκρότηση ενός προσωποπαγούς Δ.Σ., καθώς στα όργανα του Συλλόγου δε θεωρούμε ότι εκπροσωπούνται άτομα και προσωπικότητες αλλά αποτελεί πολιτικό όργανο. Ως εκ τούτου δεν ορίζουμε ονομαστικά αντιπροσώπους και καταγγέλλουμε τη μεθόδευση από τις δυνάμεις του Δ.Σ. για τη συγκρότηση οργάνου με τέτοιο τρόπο (ΔΑΠ, ΠΚΣ).

Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 12/05/2016

Κατατίθεται ψήφισμα απ' τη ΡΑΤ-ΕΑΑΚ. (Πέρασε)Τρίτη, 17 Μαΐου 2016

Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 16/05/2016

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016

 • Η εκλογική διαδικασία ξεκινάει στις 07:00 π.μ. και ολοκληρώνεται στις 19:00.
 • Τόπος διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται το Αμφιθέατρο Ευθυμίου Παπαντωνίου (Α.Ε.Π.).
 • Κάθε παράταξη υποχρεούται να έχει κατά την έναρξη της διαδικασίας 50 ψηφοδέλτια.
 • Στο ψηφοδέλτιο αναγράφεται κάτω από το όνομα της παράταξης:
  "Για το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο.Α., όργανα Συνδιοίκησης και το Πανσπουδαστικό Συνέδριο.".
  Εξαίρεση αποτελεί το ψηφοδέλτιο των Αγωνιστικών Κινήσεων το οποίο θα αναγράφει το εξής:
  "Για το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο.Α. και το Πανσπουδαστικό Συνέδριο. Δε συμμετέχουμε στα όργανα Συνδιοίκησης.".
  Το ψηφοδέλτιο της ΡΑΤ-ΕΑΑΚ θα αναγράφει:
  "Για το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο.Α. Δε συμμετέχουμε στα όργανα Συνδιοίκησης.".
  Απαγορεύεται ρητά η αναγραφή συνθημάτων ή λογοτύπων στο ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια της παράταξης αυτής θα θεωρούνται όλα άκυρα.
 • Έγκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια τα οποία φέρουν σύμβολα:
  +, Χ
  Η ψηφοφορία θα γίνει με μπλε στυλό. Μπλε στυλό θα βρίσκεται και μέσα στα παραβάν.
 • Ψηφίζουμε με ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, με τρίπτυχο ή πάσο - με αναγνώριση 3 παρατάξεων. Με τίποτα-δηλαδή χωρίς κανένα έγγραφο δεν ψηφίζουμε.
 • Στο χώρο της ψηφοφορίας, πέρα από την εφορευτική επιτροπή βρίσκονται και ένα εκπρόσωπος από κάθε παράταξη.
 • Τα σύμβολα στα ψηφοδέλτια θα πρέπει να μπαίνουν είτε αριστερά, είτε δεξιά, όχι εναλλάξ.
 • Τα λευκά ψηφοδέλτια καταμετρώνται στα έγκυρα.
 • Τα άκυρα ψηφοδέλτια δεν καταμετρώνται στο εκλογικό μέτρο.
 • Σε περίπτωση που βρεθούν 2 ψηφοδέλτια επιπλέον των διαγραφέντων ψηφοφόρων από τις λίστες, η ψηφοφορία θεωρείται έγκυρη.
  Αν βρεθούν 3 ή 4 ψηφοδέλτια επιπλέον η ψηφοφορία θεωρείται έγκυρη, αλλά σκίζονται 3 ή 4 ψηφοδέλτια αντίστοιχα.
  Αν βρεθούν 5 ή περισσότερα, η ψηφοφορία θεωρείται άκυρη και οι εκλογές επαναλαμβάνονται 1 εβδομάδα αργότερα.
  Αν βρεθούν 1 έως 4 επιπλέον μη καταγεγραμμένα ασφράγιστα ψηφοδέλτια, αυτά σκίζονται.
 • Μέγεθος ψηφοδελτίου Α4. Ελάχιστη γραμματοσειρά 13 και μέγιστη γραμματοσειρά 18.
 • Απαγορεύεται η αναγραφή ψευδωνύμων. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται άκυρα.
 • Τυχόν ορθογραφικά λάθη ή άλλα λάθη στα ψηφοδέλτια, αν επισημανθούν πριν την κατάθεση των ψηφοδελτίων στην Ε.Ε., καθιστούν τα ψηφοδέλτια έγκυρα. Αν δεν επισημανθούν και παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, τα λοιπά ψηφοδέλτια ακυρώνονται και αλλάζονται και στη συνέχεια η εκλογική διαδικασία διεξάγεται κανονικά.
 • Σταυροί 0-11 σε κάθε ψηφοδέλτιο. Με παραπάνω σταυρούς, το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο, υπέρ της παράταξης.
 • Περισσότεροι του ενός σταυρού στο ίδιο όνομα, το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο.
 • Δικαίωμα ψήφου ή συμμετοχής σε ψηφοδέλτιο δε δικαιούνται φασίστες - ναζί και διαγράφονται από το Σύλλογο.
 • Εκλογικό μέτρο είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης των έγκυρων ψηφοδελτίων προς τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ., οι οποίες είναι 11.
 • Λαμβάνεται υπ' όψιν το 1ο δεκαδικό ψηφίο και γίνεται στρογγυλοποίηση ως εξής: 0, 1, 2, 3, 4 προς τα κάτω και 5, 6, 7, 8, 9 προς τα πάνω.
 • Οι έδρες στην πρώτη κατανομή διανέμονται ως εξής: ακέραια πολλαπλάσια του εκλογικού μέτρου.
 • Στη δεύτερη κατανομή παίρνουν έδρα οι παρατάξεις με το μεγαλύτερο υπόλοιπο κατά φθίνουσα σειρά.
 • Με το ίδιο υπόλοιπο και διαφορετικές έδρες, την έδρα παίρνει η παράταξη με τις λιγότερες έδρες.
 • Σε περίπτωση που 2 παρατάξεις έχουν ίδιες έδρες και ίδιο υπόλοιπο, η έδρα δίδεται ανά 6 μήνες σε κάθε παράταξη με κλήρωση.
 • Ψηφίζουν ταυτόχρονα τόσοι όσες και ο αριθμός των παραβάν.
 • Η Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. καταγράφεται στη Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ.
  Η Ρ.Α.Τ.-Ε.Α.Α.Κ. καταγράφεται στην Ε.Α.Α.Κ.
  Η Π.Κ.Σ. καταγράφεται στην Π.Κ.Σ.
  Οι Αγωνιστικές Κινήσεις καταγράφονται στις Αγωνιστικές Κινήσεις.
 • Η εφορευτική επιτροπή δε σφραγίζει περισσότερους από 1 φακέλους ταυτόχρονα.
 • Στην περίπτωση που 1 σταυρός είναι πιο κοντά στο όνομα της προηγούμενης στήλης, αλλά όλα είναι στην ίδια πλευρά, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο. Η ψήφος στη δεύτερη στήλη να μην περνά το μεσοδιάστημα των 2 στηλών.
 • Κατάθεση ψηφοδελτίων στις 06:30 π.μ. την Τετάρτη 18/05/2016.
 • Στην έξω-έξω πράσινη πόρτα απαγορεύεται η αφισοκόλληση. Απαγορεύεται επίσης η αφισοκόλληση στα κάγκελα. Στην μπλε πόρτα εισόδου από μία αφίσα ο καθένας. Στο διάδρομο δεν κολλάει καμία παράταξη. Όχι τραπεζάκια έξω από την είσοδο της Σχολής. Όχι μουσική στο χώρο εντός ή εκτός της Σχολής.
 • Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες της Σχολής και όσοι πήραν πτυχίο στην τελευταία ορκωμοσία, του Ιανουαρίου 2016, δηλαδή εντός ενός ημερολογιακού εξαμήνου. Επίσης, δικαίωμα ψήφου έχουν και οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στη Σχολή με κατατακτήριες καθώς και με μεταγραφή. Δεν έχουν δικαίωμα όσοι ανήκουν στα σώματα ασφαλείας, στο στρατό και στην αστυνομία.
 • Τα ψηφοδέλτια θα είναι ανοικτά.
 • Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3.
 • Την ημέρα των εκλογών θα υπάρξει τραπεζάκι του Σ.Φ.Ο.Α. με ταμείο για την οικονομική ενίσχυση, με προαιρετική συμμετοχή 0,50€. Τα οικονομικώς ενεργά μέλη του Συλλόγου θα είναι οι ψηφίσαντες.
 • Το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο.Α. διαλύεται σήμερα, Δευτέρα 16/05/2016, έως την Τετάρτη 18/05/2016.
 • Ορίζονται οι εκπρόσωποι των παρατάξεων στην Κ.ΕΦ.Ε.
  ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Μακρής Βασίλης
  ΡΑΤ-ΕΑΑΚ: Ρεμπάπη Θεοδώρα
  ΠΚΣ: Κεφάλου Ισμήνη

Υπογράφουν όλοι

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 05/05/2016

Κατατίθεται ψήφισμα από ΠΚΣ:Υπογράφουν: ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ΠΚΣ
Δεν υπογράφει: ΡΑΤ-ΕΑΑΚ


Τοποθέτηση ΡΑΤ-ΕΑΑΚ

Με διαδικασία εξπρές - για άλλη μια φορά, όπως όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις- η αντιλαϊκή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ θα ψηφίσει το ασφαλιστικό έκτρωμα μέσα στο Σαββατοκύριακο 7 και 8 Μάη. Οι εργαζόμενοι και η νεολαία πρέπει να μπουν μαζικά σε θέσεις μάχης, δεν υπάρχει άλλη λύση από τη σύγκρουση για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας! Δεν συμφωνούμε όμως με τις λογικές της ΠΚΣ που καλεί το σύλλογο σε κινητοποιήσεις απλής διαμαρτυρίας, κάτω από τη φανέλα του ΠΑΜΕ. Δεν συμφωνούμε ούτε με τις λογικές ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ που θυμήθηκαν να κηρύξουν απεργία 2 μήνες μετά, χωρίς να βάζουν και τα εργατικά συμφέροντα μπροστά! Πιστεύουμε πως χρειάζεται να σχεδιαστεί η κλιμάκωση και μαχητική συνέχεια του αγώνα αμέσως μετά την 48-ωρη Πανεργατική Γενική Απεργία. Ήδη, η Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων καλεί σε συμμετοχή στα απεργιακά μπλόκα και συγκεντρώσεις στο εμπόριο την Κυριακή 8 Μάη, στις 10.00 π.μ. στην αρχή της Ερμού-Σύνταγμα, ενώ καλεί και σε Εργατική Συγκέντρωση για την Πρωτομαγιά 2016, στις 12.00 το μεσημέρι στα Χαυτεία-Ομόνοια.Όλοι στη 48-ωρη Γενική Πανεργατική Απεργία Παρασκευή 6 στις 11 στα Χαυτεία και Σάββατο 7 Μάη ενάντια στο ασφαλιστικό-φορολογικό έκτρωμα. ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΤΩΡΑ!

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 11/04/2016

Πρόταση ΜΑΣ
Καλούμε σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 22-04-16 στις 12:00 στο ΝΑΑΟ, ώστε οι εκλογές να γίνουν ζήτημα όλων των φοιτητών.

Υπογράφουν: ΡΑΤ-ΕΑΑΚ, ΜΑΣ
Δεν υπογράφει: ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Τοποθέτηση ΡΑΤ-ΕΑΑΚ
Συμφωνούμε με τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης αλλά θεωρούμε ότι δεν πρέπει να είναι μόνο εκλογοαπολογιστική και γι' αυτό καλούμε το Σύλλογο να συζητήσει και για: α) Ζητήματα σχολής, β) το προσφυγικό, γ) Ασφαλιστικό - Νόμο Φίλη και γενικότερα για την επίθεση στη νεολαία.

Κατατίθεται ψήφισμα από τη ΡΑΤ-ΕΑΑΚ (Πέρασε)Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 06/04/2016

Η Γενική Συνέλευση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Υπογράφουν όλοι

Ψήφισμα ΡΑΤ-ΕΑΑΚ
Καλούμε τον σύλλογο στην απεργία 7/4 στις 9:30 στο υπουργείο εργασίας μαζί με το ΣΜΤ και προσυγκέντρωση στα Προπύλαια στις 12:00. Κλινικές και εργαστήρια προαιρετικά.

Υπογράφει: ΡΑΤ-ΕΑΑΚ
Δεν υπογράφουν: ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ΠΚΣ

Τοποθέτηση ΜΑΣ
Οι δυνάμεις του ΜΑΣ έχουν καταθέσει εδώ και καιρό πρόταση για συμμετοχή στην απεργία στο Δημόσιο, μαζί με το ΠΑΜΕ όπου οι συνάδελφοι της ΕΑΑΚ την καταψήφησαν, έτσι ώστε ο ΦΣ να μείνει απροετοίμαστος, να μην πάρει πρωτοβουλία για δράσεις μπροστά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές. Περιμένουν να πάρει απόφαση το σωματείο των ΣΜΤ (το μοναδικό που "έχουν") ώστε να καλέσουν το ΦΣ να πάρει μέρος στην απεργία.

Ψήφισμα ΡΑΤ-ΕΑΑΚ
Καλούμε στις 10/4 στην αντιπολεμική κινητοποίηση μαζί με τους πρόσφυγες στα γραφεία της frontexστον Πειραιά στις 12:00.

Υπογράφουν: ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, ΡΑΤ-ΕΑΑΚ
Δεν υπογράφει: ΠΚΣ

Τοποθέτηση ΜΑΣ
Συμφωνούμε με το περιεχόμενο του ψηφίσματος,εξάλλου έχουμε εκφράσει τη θέση μας στο θέμα του προσφυγικού και είμαστε ενάντιοι στην frontex, ωστόσο την ίδια μέρα και ώρα ο ΦΣ μας, μαζί με δεκάδες ΦΣ έχουν πάρει απόφαση για συμμετοχή στη μεγάλη πορεία κατά της ανεργίας που διοργανώνει ο Δήμος Πάτρας. Έτσι, οι φοιτητές δεν μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα σε 2 κινητοποιήσεις.