Τρίτη 9 Απριλίου 2019

Δ.Σ Σ.Φ.Ο.Α 9/04/2019

ΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2019

 • Η εκλογική διαδικασία ξεκινάει στις 07:00 π.μ. και ολοκληρώνεται στις 19:00.
 • Τόπος διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται το Αμφιθέατρο Ευθυμίου Παπαντωνίου (Α.Ε.Π.).
 • Κάθε παράταξη υποχρεούται να έχει κατά την έναρξη της διαδικασίας 50 ψηφοδέλτια.
 • Στο ψηφοδέλτιο αναγράφεται κάτω από το όνομα της παράταξης:
  "Για το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο.Α., όργανα Συνδιοίκησης και το Πανσπουδαστικό Συνέδριο.".
  Το ψηφοδέλτιο της ΡΑΤ-ΕΑΑΚ θα αναγράφει:
  "Για το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο.Α. Δε συμμετέχουμε στα όργανα Συνδιοίκησης."
 • Στο ψηφοδέλτιο της ΠΚΣ αναγράφεται "Για το ΔΣ του ΣΦΟΑ, για αντιπροσώπους σε δευτεροβάθμιο όργανο ανά ίδρυμα και για το Πανσπουδαστικό Συνέδριο που θα επανιδρύσει τριτοβάθμιο Πανελλαδικό όργανο"
 • Απαγορεύεται ρητά η αναγραφή συνθημάτων ή λογοτύπων στο ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια της παράταξης αυτής θα θεωρούνται όλα άκυρα.
 • Έγκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια τα οποία φέρουν σύμβολα:
  +, Χ
  Η ψηφοφορία θα γίνει με μπλε στυλό. Μπλε στυλό θα βρίσκεται και μέσα στα παραβάν.
 • Ψηφίζουμε με ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, με τρίπτυχο ή πάσο - με αναγνώριση 3 παρατάξεων. Με τίποτα-δηλαδή χωρίς κανένα έγγραφο δεν ψηφίζουμε.
 • Στο χώρο της ψηφοφορίας, πέρα από την εφορευτική επιτροπή βρίσκονται και ένα εκπρόσωπος από κάθε παράταξη.
 • Τα σύμβολα στα ψηφοδέλτια θα πρέπει να μπαίνουν είτε αριστερά, είτε δεξιά, όχι εναλλάξ.
 • Τα λευκά ψηφοδέλτια καταμετρώνται στα έγκυρα.
 • Τα άκυρα ψηφοδέλτια δεν καταμετρώνται στο εκλογικό μέτρο.
 • Σε περίπτωση που βρεθούν 2 ψηφοδέλτια επιπλέον των διαγραφέντων ψηφοφόρων από τις λίστες, η ψηφοφορία θεωρείται έγκυρη.
  Αν βρεθούν 3 ή 4 ψηφοδέλτια επιπλέον η ψηφοφορία θεωρείται έγκυρη, αλλά σκίζονται 3 ή 4 ψηφοδέλτια αντίστοιχα.
  Αν βρεθούν 5 ή περισσότερα, η ψηφοφορία θεωρείται άκυρη και οι εκλογές επαναλαμβάνονται 1 εβδομάδα αργότερα.
  Αν βρεθούν 1 έως 4 επιπλέον μη καταγεγραμμένα ασφράγιστα ψηφοδέλτια, αυτά σκίζονται.
 • Μέγεθος ψηφοδελτίου Α4. Ελάχιστη γραμματοσειρά 13 και μέγιστη γραμματοσειρά 18.
 • Απαγορεύεται η αναγραφή ψευδωνύμων. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται άκυρα.
 • Τυχόν ορθογραφικά λάθη ή άλλα λάθη στα ψηφοδέλτια, αν επισημανθούν πριν την κατάθεση των ψηφοδελτίων στην Ε.Ε., καθιστούν τα ψηφοδέλτια έγκυρα. Αν δεν επισημανθούν και παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, τα λοιπά ψηφοδέλτια ακυρώνονται και αλλάζονται και στη συνέχεια η εκλογική διαδικασία διεξάγεται κανονικά.
 • Σταυροί 0-11 σε κάθε ψηφοδέλτιο. Με παραπάνω σταυρούς, το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο, υπέρ της παράταξης.
 • Περισσότεροι του ενός σταυρού στο ίδιο όνομα, το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο.
 • Δικαίωμα ψήφου ή συμμετοχής σε ψηφοδέλτιο δε δικαιούνται φασίστες - ναζί και διαγράφονται από το Σύλλογο.
 • Εκλογικό μέτρο είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης των έγκυρων ψηφοδελτίων προς τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ., οι οποίες είναι 11.
 • Λαμβάνεται υπ' όψιν το 1ο δεκαδικό ψηφίο και γίνεται στρογγυλοποίηση ως εξής: 0, 1, 2, 3, 4 προς τα κάτω και 5, 6, 7, 8, 9 προς τα πάνω.
 • Οι έδρες στην πρώτη κατανομή διανέμονται ως εξής: ακέραια πολλαπλάσια του εκλογικού μέτρου.
 • Στη δεύτερη κατανομή παίρνουν έδρα οι παρατάξεις με το μεγαλύτερο υπόλοιπο κατά φθίνουσα σειρά.
 • Με το ίδιο υπόλοιπο και διαφορετικές έδρες, την έδρα παίρνει η παράταξη με τις λιγότερες έδρες.
 • Σε περίπτωση που 2 παρατάξεις έχουν ίδιες έδρες και ίδιο υπόλοιπο, η έδρα δίδεται ανά 6 μήνες σε κάθε παράταξη με κλήρωση.
 • Ψηφίζουν ταυτόχρονα τόσοι όσες και ο αριθμός των παραβάν.
 • Η Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. καταγράφεται στη Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ.
         Η Ρ.Α.Τ.-Ε.Α.Α.Κ. καταγράφεται στην Ε.Α.Α.Κ.
         Η Π.Κ.Σ. καταγράφεται στην Πανσπουδαστικη.
      
 • Η εφορευτική επιτροπή δε σφραγίζει περισσότερους από 1 φακέλους ταυτόχρονα.
 • Στην περίπτωση που 1 σταυρός είναι πιο κοντά στο όνομα της προηγούμενης στήλης, αλλά όλα είναι στην ίδια πλευρά, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο. Η ψήφος στη δεύτερη στήλη να μην περνά το μεσοδιάστημα των 2 στηλών.
 • Κατάθεση ψηφοδελτίων στις 06:30 π.μ. την Τετάρτη 10/04/2019
 • Στην έξω-έξω πράσινη πόρτα απαγορεύεται η αφισοκόλληση. Απαγορεύεται επίσης η αφισοκόλληση στα κάγκελα. Στην μπλε πόρτα εισόδου από μία αφίσα ο καθένας. Στο διάδρομο δεν κολλάει καμία παράταξη. Όχι τραπεζάκια έξω από την είσοδο της Σχολής. Όχι μουσική στο χώρο εντός ή εκτός της Σχολής.
 • Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες της Σχολής και όσοι πήραν πτυχίο στην τελευταία ορκωμοσία,όποτε ήταν αυτή.Κατ'εξαίρεση για φέτος θα μπορούν να ψηφίσουν οι φοιτητές των τελευταίων δύο ορκομωσιών,λόγω της παράτασης του ακαδημαικού έτους. Επίσης, δικαίωμα ψήφου έχουν και οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στη Σχολή με κατατακτήριες καθώς και με μεταγραφή. Δεν έχουν δικαίωμα όσοι ανήκουν στα σώματα ασφαλείας, στο στρατό και στην αστυνομία.
 • Τα ψηφοδέλτια θα είναι ανοικτά.
 • Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3.
 • Την ημέρα των εκλογών θα υπάρξει τραπεζάκι του Σ.Φ.Ο.Α. με ταμείο για την οικονομική ενίσχυση, με προαιρετική συμμετοχή 0,50€. Τα οικονομικώς ενεργά μέλη του Συλλόγου θα είναι οι ψηφίσαντες.
 • Το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο.Α. διαλύεται σήμερα, Τρίτη 9/4/2019 έως την Τετάρτη 10/04/2019
 • Ορίζονται οι εκπρόσωποι των παρατάξεων στην Κ.ΕΦ.Ε.
  ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Θωμάς Μαυραγάνης
  ΡΑΤ-ΕΑΑΚ: Τσίγκα Άννα
  ΠΚΣ: Μαρνίκας Χρήστος Ιωάννης
ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΟΙ

Σάββατο 2 Ιουνίου 2018

Δ.Σ Σ.Φ.Ο.Α 1/6/2018

Κατατίθενται ψήφισμα από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. (Πέρασε)

Για την εξυπηρέτηση φοιτητών του 2ου και 3ου έτους που αναζητούν ερμάρια για την αποθήκευση του εξοπλισμού τους προτείνεται η απελευθέρωση κλειστών αλλά αχρησιμοποίητων ερμαρίων, με την εξής διαδικασία:
Θα κολληθούν νέες ετικέτες από το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο.Α. σε όλα τα ερμάρια και οι φοιτητές που χρησιμοποιούν κάποιο από αυτά θα γράψουν το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό μητρώου τους. Σε συνέχεια, τα ερμάρια με κενές ετικέτες θα ανοιχτούν από το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο.Α. και μόνο, προς αποφυγή παρεξηγήσεων, και οι φοιτητές θα μπορούν να κατοχυρώσουν τα ανοιχτά ερμάρια γράφοντας τα προαναφερθέντα στοιχεία.
Οι φοιτητές του 3ου, 4ου και 5ου έτους μπορούν να έχουν ένα ερμάριο ανά άτομο και οι φοιτητές του 2ου έτους θα παίρνουν ένα ερμάριο ανά 2 άτομα.
Δίνετα διορία μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Υπογράφουν όλοι

Πέμπτη 24 Μαΐου 2018

Δ.Σ Σ.Φ.Ο.Α 23/05/2018

Το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο.Α. συγκροτείται σε σώμα. Σύμφωνα με το καταστατικό ορίζονται οι παρακάτω εκπρόσωποι: 

                                   Τακτικά Μέλη                      Αναπληρωματικά Μέλη
Πρόεδρος Δ.Σ.          Πετρίδης Νικόλαος                            Λεβαντής Κωνσταντίνος
Γραμματέας Δ.Σ.       Η ΡΑΤ-ΕΑΑΚ δεν ορίζει εκπροσώπους
Ταμίας Δ.Σ.              Μαρνίκας Χρήστος-Ιωάννης               Ραλλάτου Αφροδίτη
Μέλος Δ.Σ.               Στούπης Χαράλαμπος                       Μαλιώτης Αλέξανδρος
Μέλος Δ.Σ.               Η ΡΑΤ-ΕΑΑΚ δεν ορίζει εκπροσώπους
Μέλος Δ.Σ.               Σωτηρόπουλος Ελευθέριος               Αναγνωστόπουλος Ιωάννης
Μέλος Δ.Σ.               Κουβάς Κωνσταντίνος                     Γκουζούλα Δέσποινα
Μέλος Δ.Σ.               Ραχωβίτσας Γιώργος                     Φραγγεδάκης Ηλίας
Μέλος Δ.Σ.               Βαμνιές Ιωάννης                             Ζαρρή Ευαγγελίας
Μέλος Δ.Σ.               Παπαβασιλείου Λουκάς                   Εξαρχάκου Σαββίνη
Μέλος Δ.Σ.               Τούντας Βασίλειος                         Ρωμανός Ζερβός

Τοποθέτηση ΡΑΤ-ΕΑΑΚ για τη συγκρότηση του Δ.Σ.
Ως πολιτική δύναμη θεωρούμε πως η συγκρότηση ενός πολιτικού Δ.Σ. μέσω της διαδικασίας των φοιτητικών εκλογών στο οποίο εκπροσωπούνται πολιτικά σχέδια και πολιτικές δυνάμεις μπορεί να λειτουργήσει πιο προωθητικά από τη συγκρότηση ενός προσωποπαγούς Δ.Σ., καθώς στα όργανα του Συλλόγου δε θεωρούμε ότι εκπροσωπούνται άτομα και προσωπικότητες αλλά αποτελεί πολιτικό όργανο. Ως εκ τούτου δεν ορίζουμε ονομαστικά αντιπροσώπους και καταγγέλλουμε τη μεθόδευση από τις δυνάμεις του Δ.Σ. για τη συγκρότηση οργάνου με τέτοιο τρόπο (ΔΑΠ, ΠΚΣ).

Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

Η εκλογική διαδικασία ξεκίνησε στις 7:00 π.μ.
Η εκλογική διαδικασία έληξε στις 7:25 μ.μ.

Μικρή κάλπη(1ο,2ο,3ο έτος):230
Μεγάλη κάλπη(4ο,5ο έτος,επί πτυχίω):170

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:
                                                          Έδρες στο Δ.Σ
Ψηφίσαντες:400                                     -
Έγκυρα:358                                           -
Άκυρα:42                                                -

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ:227 (63.4%)                     7
ΡΑΤ-ΕΑΑΚ:72     (20.1%)                    2
ΠΚΣ:41                  (11.4%)                     2
ΛΕΥΚΑ:18

Δευτέρα 14 Μαΐου 2018

Δ.Σ Σ.Φ.Ο.Α 14/05/2018

ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2018

 • Η εκλογική διαδικασία ξεκινάει στις 07:00 π.μ. και ολοκληρώνεται στις 19:00.
 • Τόπος διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται το Αμφιθέατρο Ευθυμίου Παπαντωνίου (Α.Ε.Π.).
 • Κάθε παράταξη υποχρεούται να έχει κατά την έναρξη της διαδικασίας 50 ψηφοδέλτια.
 • Στο ψηφοδέλτιο αναγράφεται κάτω από το όνομα της παράταξης:
  "Για το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο.Α., όργανα Συνδιοίκησης και το Πανσπουδαστικό Συνέδριο.".
  Το ψηφοδέλτιο της ΡΑΤ-ΕΑΑΚ θα αναγράφει:
  "Για το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο.Α. Δε συμμετέχουμε στα όργανα Συνδιοίκησης.".
  Απαγορεύεται ρητά η αναγραφή συνθημάτων ή λογοτύπων στο ψηφοδέλτιο. Τα ψηφοδέλτια της παράταξης αυτής θα θεωρούνται όλα άκυρα.
 • Έγκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια τα οποία φέρουν σύμβολα:
  +, Χ
  Η ψηφοφορία θα γίνει με μπλε στυλό. Μπλε στυλό θα βρίσκεται και μέσα στα παραβάν.
 • Ψηφίζουμε με ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, με τρίπτυχο ή πάσο - με αναγνώριση 3 παρατάξεων. Με τίποτα-δηλαδή χωρίς κανένα έγγραφο δεν ψηφίζουμε.
 • Στο χώρο της ψηφοφορίας, πέρα από την εφορευτική επιτροπή βρίσκονται και ένα εκπρόσωπος από κάθε παράταξη.
 • Τα σύμβολα στα ψηφοδέλτια θα πρέπει να μπαίνουν είτε αριστερά, είτε δεξιά, όχι εναλλάξ.
 • Τα λευκά ψηφοδέλτια καταμετρώνται στα έγκυρα.
 • Τα άκυρα ψηφοδέλτια δεν καταμετρώνται στο εκλογικό μέτρο.
 • Σε περίπτωση που βρεθούν 2 ψηφοδέλτια επιπλέον των διαγραφέντων ψηφοφόρων από τις λίστες, η ψηφοφορία θεωρείται έγκυρη.
  Αν βρεθούν 3 ή 4 ψηφοδέλτια επιπλέον η ψηφοφορία θεωρείται έγκυρη, αλλά σκίζονται 3 ή 4 ψηφοδέλτια αντίστοιχα.
  Αν βρεθούν 5 ή περισσότερα, η ψηφοφορία θεωρείται άκυρη και οι εκλογές επαναλαμβάνονται 1 εβδομάδα αργότερα.
  Αν βρεθούν 1 έως 4 επιπλέον μη καταγεγραμμένα ασφράγιστα ψηφοδέλτια, αυτά σκίζονται.
 • Μέγεθος ψηφοδελτίου Α4. Ελάχιστη γραμματοσειρά 13 και μέγιστη γραμματοσειρά 18.
 • Απαγορεύεται η αναγραφή ψευδωνύμων. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται άκυρα.
 • Τυχόν ορθογραφικά λάθη ή άλλα λάθη στα ψηφοδέλτια, αν επισημανθούν πριν την κατάθεση των ψηφοδελτίων στην Ε.Ε., καθιστούν τα ψηφοδέλτια έγκυρα. Αν δεν επισημανθούν και παρατηρηθούν κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, τα λοιπά ψηφοδέλτια ακυρώνονται και αλλάζονται και στη συνέχεια η εκλογική διαδικασία διεξάγεται κανονικά.
 • Σταυροί 0-11 σε κάθε ψηφοδέλτιο. Με παραπάνω σταυρούς, το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο, υπέρ της παράταξης.
 • Περισσότεροι του ενός σταυρού στο ίδιο όνομα, το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο.
 • Δικαίωμα ψήφου ή συμμετοχής σε ψηφοδέλτιο δε δικαιούνται φασίστες - ναζί και διαγράφονται από το Σύλλογο.
 • Εκλογικό μέτρο είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης των έγκυρων ψηφοδελτίων προς τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ., οι οποίες είναι 11.
 • Λαμβάνεται υπ' όψιν το 1ο δεκαδικό ψηφίο και γίνεται στρογγυλοποίηση ως εξής: 0, 1, 2, 3, 4 προς τα κάτω και 5, 6, 7, 8, 9 προς τα πάνω.
 • Οι έδρες στην πρώτη κατανομή διανέμονται ως εξής: ακέραια πολλαπλάσια του εκλογικού μέτρου.
 • Στη δεύτερη κατανομή παίρνουν έδρα οι παρατάξεις με το μεγαλύτερο υπόλοιπο κατά φθίνουσα σειρά.
 • Με το ίδιο υπόλοιπο και διαφορετικές έδρες, την έδρα παίρνει η παράταξη με τις λιγότερες έδρες.
 • Σε περίπτωση που 2 παρατάξεις έχουν ίδιες έδρες και ίδιο υπόλοιπο, η έδρα δίδεται ανά 6 μήνες σε κάθε παράταξη με κλήρωση.
 • Ψηφίζουν ταυτόχρονα τόσοι όσες και ο αριθμός των παραβάν.
 • Η Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. καταγράφεται στη Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ.
         Η Ρ.Α.Τ.-Ε.Α.Α.Κ. καταγράφεται στην Ε.Α.Α.Κ.
         Η Π.Κ.Σ. καταγράφεται στην Πανσπουδαστικη.
      
 • Η εφορευτική επιτροπή δε σφραγίζει περισσότερους από 1 φακέλους ταυτόχρονα.
 • Στην περίπτωση που 1 σταυρός είναι πιο κοντά στο όνομα της προηγούμενης στήλης, αλλά όλα είναι στην ίδια πλευρά, το ψηφοδέλτιο είναι έγκυρο. Η ψήφος στη δεύτερη στήλη να μην περνά το μεσοδιάστημα των 2 στηλών.
 • Κατάθεση ψηφοδελτίων στις 06:30 π.μ. την Τετάρτη 16/05/2018.
 • Στην έξω-έξω πράσινη πόρτα απαγορεύεται η αφισοκόλληση. Απαγορεύεται επίσης η αφισοκόλληση στα κάγκελα. Στην μπλε πόρτα εισόδου από μία αφίσα ο καθένας. Στο διάδρομο δεν κολλάει καμία παράταξη. Όχι τραπεζάκια έξω από την είσοδο της Σχολής. Όχι μουσική στο χώρο εντός ή εκτός της Σχολής.
 • Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στις λίστες της Σχολής και όσοι πήραν πτυχίο στην τελευταία ορκωμοσία,όποτε ήταν αυτή. Επίσης, δικαίωμα ψήφου έχουν και οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στη Σχολή με κατατακτήριες καθώς και με μεταγραφή. Δεν έχουν δικαίωμα όσοι ανήκουν στα σώματα ασφαλείας, στο στρατό και στην αστυνομία.
 • Τα ψηφοδέλτια θα είναι ανοικτά.
 • Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3.
 • Την ημέρα των εκλογών θα υπάρξει τραπεζάκι του Σ.Φ.Ο.Α. με ταμείο για την οικονομική ενίσχυση, με προαιρετική συμμετοχή 0,50€. Τα οικονομικώς ενεργά μέλη του Συλλόγου θα είναι οι ψηφίσαντες.
 • Το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ο.Α. διαλύεται σήμερα, Δευτέρα 14/05/2018, έως την Τετάρτη 16/05/2018.
 • Ορίζονται οι εκπρόσωποι των παρατάξεων στην Κ.ΕΦ.Ε.
  ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Θωμάς Μαυραγάνης
  ΡΑΤ-ΕΑΑΚ: Κάβαλος Δήμος
  ΠΚΣ: Aναγνωστόπουλος Γιάννης  
ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΟΙ

Πέμπτη 3 Μαΐου 2018

Δ.Σ Σ.Φ.Ο.Α 3/05/2018

Η Γενική Συνέλευση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Υπογράφουν όλοι

Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Δ.Σ Σ.Φ.Ο.Α 25/04/2018

Κατατίθεται ψήφισμα απο την ΠΚΣ

Προτείνουμε γενική συνέλευση του φοιτητικού συλλόγου την Πέμπτη 3/5 και ώρα 15:00 με θέματα:
-εξελίξεις στο ζήτημα της σχολής σχετικά με τα υλικά των κλινικών 
-γενικό πολιτικό σκηνικό

Υπογράφουν όλοι 

Δευτέρα 2 Απριλίου 2018

Δ.Σ Σ.Φ.Ο.Α 2/4/2018

Καλούμε σε Γενική Συνέλευση του Σ.Φ.Ο.Α την Τρίτη 3 Απριλίου στις 16:00 στο Α.Ε.Π με θεματολογία:
-Αξιολόγηση της κατάστασης για κλινικά έτη
-σύνταξη επιστολής προς τις αρμόδιες αρχές


ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ:ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ: ΡΑΤ-ΕΑΑΚ, ΠΚΣ
Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 1/3/2018

Η γενική συνέλευση ξεκίνησε με απαρτία 200 φοιτητών. Έλαβαν το λόγο 20 φοιτητές και παρουσίασαν τροπολογίες(τα ονοματεπώνυμα των οποίων κατατίθενται παρακάτω).Στο τέλος διαμορφώθηκαν πέντε πλαίσια προς ψήφιση.

1.Πλαίσιο ΡΑΤ-ΕΑΑΚ
2.Πλαίσιο αποχής απο κλινικές σε περίπτωση που λειτουργήσουν χωρίς την επίλυση του προβλήματος των υλικών και του θέματος των καθηγητών.Πτυχίο τον Σεπτέμβρη.Κινητοποιήσεις.Προαιρετικά παραπάνω κλινικές και πίεση για συμμετοχή σε πρόγραμμα οδοντιατρείου.
3.Πλαισιο ΠΚΣ
4.Κανονική λειτουργία σχολής ως έχει με κινητοποιήσεις φοιτητών με Μ.Μ.Ε, στον δρόμο κτλ., χωρίς την αποχή από κλινικές,αν ανοίξουν.(*Ιδιο με 2 με την διαφορά οτι δουλεύουμε στις κλινικές,αν ανοίξουν)
5. Πλαίσιο Τσόκλα.Οχι κατάληψη,οχι λεφτά από φοιτητές,διαπραγμάτευση αλλαγής προγράμματος σπουδών (4ο έτος παρακολούθηση,5ο έτος κλινικές)

Αποτελέσματα
Πλαίσιο 1: 18 ψήφοι
Πλαίσιο 2: 110 ψήφοι                         
Πλαίσιο 3:  3  ψήφοι
Πλάισιο 4: 65 ψήφοι
Πλαίσιο 5: 4 ψήφοι

 Πέρασε το 2ο πλαίσιο.

ΠΡΩΤΟΛΟΓΙΕΣ:
 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ:


Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018

Δ.Σ Σ.Φ.Ο.Α 21/02/2018


ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  ΤΟΥ ΣΦΟΑ 21/2/2018

 • Ο ΣΦΟΑ απαιτεί την πλήρη, επαρκή και ποιοτική εκπαίδευσή του. Μην παρακωλύετε την εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Θέλουμε η σχολή μας να είναι πλήρως λειτουργική, χωρίς ελλείψεις σε προσωπικό και υλικά.
 • Θέλουμε ποιότητα εκπαίδευσης και ανθρώπινους ρυθμούς σπουδών.
 • Επ’ουδενί δε θα υπάρξει χρηματοδότηση της σχολής για υλικοτεχνική υποδομή από τους φοιτητές.
 • Καλούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας του συλλόγου στο Υπουργείο Παιδείας τη Δευτέρα 26/2 στις 12.00. Απαραίτητη προϋπόθεση να μην πραγματοποιηθούν παραδόσεις, σεμινάρια, εργαστήρια και κλινικές (εκτός της ΚΣΑΑ) εκείνη τη μέρα.
 • Παράσταση διαμαρτυρίας στην επόμενη συνέλευση των μελών ΔΕΠ όταν αυτή οριστεί.

Απαρτία με 95 άτομα

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 27/11/2017

Καλείται Γενική Συνελέυση του Σ.Φ.Ο.Α. την Πέμπτη 30/11/17 στο ΑΕΠ Στις 11.00π.μ.με θέματα :
-ζήτημα σχολής
-κεντρικό πολιτικό σκηνικό


*ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ                                                   ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΟΛΟΙ

Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017

Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α 14/11/2017

 


 ΠΛΑΙΣΙΑ :
     ΔΑΠ-ΝΔΦΚ


                                                                     ΡΑΤ-ΕΑΑΚ
                                                                       


   ΠΚΣ

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 25/10/2017

Ξεκινάει η γενική συνέλευση του Σ.Φ.Ο.Α. με 125 άτομα παρόντα με απαρτία να είναι στα 97.
Η σειρά των τοποθετήσεων των πολιτικών δυνάμεων που προέκυψε ύστερα απο κλήρωση ειναι :
1) ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
2) ΡΑΤ-ΕΑΑΚ
3) Ανένταχτος
4) ΠΚΣ

Κατάθεση πλαισίων :
1) Ανένταχτο πλαίσιο (κενό πλαίσιο για συνδιαμόρφωση των αιτημάτων ) .
    Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ αποσύρει το πλαίσιό της και στηρίζει το ανένταχτο         :       83 ΨΗΦΟΥΣ

2) ΡΑΤ-ΕΑΑΚ :   13 ΨΗΦΟΥΣ

3) ΠΚΣ :   5 ΨΗΦΟΥΣ
                                         (Δεν υπήρχαν λευκά )

Διαμόρφωση του πλαισίου :
1) Κινητοποίηση στον πρύτανη με τα παρακάτω αιτήματα( αφού οριστεί με το Δ.Σ. των ΔΕΠ) :
- κρατική χρηματοδότηση για το τμήμα μας (Να μη πληρώσουμε για εργαλεία -υλικά - αναλώσιμα
- να μη χαθεί το εξάμηνο και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία
- να δοθούν τα συγγραμματα δωρεαν και στην ωρα τους
- μονιμοποίηση συμβασιούχων (μισθός απο το κράτος )

2) 7 μερες ενημέρωση πρίν την εξέταση των των μαθημάτων (κάθε έτος να ορίσει το προγραμμα της Εξεταστικής )

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017

Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 25/09/2017

Η γενική συνέλευση δεν πραγματοποιήθηκε με την απαρτία να ορίζεται στα 97 άτομα

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ:ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ,ΡΑΤ-ΕΑΑΚ ,ΠΚΣ


Κατατίθεται  ψήφισμα    

Αποφασίζουμε κινητοποιήση στην συνέλευση των μελών ΔΕΠ την ΔΕΥΤΕΡΑ 02/10 για κατάθεση των αιτημάτων μας :


·        Άμεση λύση της απεργίας και άνοιγμα της σχολής.

·   Νέο πρόγραμμα εξεταστικής πριν την έναρξη των μαθημάτων και των κλινικών.


·    Ικανοποιητικό κενό μεταξύ της ανακοίνωσης  του  νέου προγράμματο εξεταστικής και της εξέτασης των μαθημάτων για κατάλληλη προετοιμασία ( 7 ημέρες πριν ).


·        Επανέναρξη των μαθημάτων( εργαστήρια-κλινικές) για να μη χαθεί κανένα εξάμηνο και διαβεβαίωση των καθηγητών για ομαλή λειτουργία(μετά το πέρας της εξεταστικής).


·        Οι επί πτυχίω φοιτητές να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους

 • Δημόσια και δωρέαν εργαλεία  και αναλώσιμα για τα εργαστήρια και τις κλινίκες


 ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ:ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ,ΡΑΤ-ΕΑΑΚ ,ΠΚΣ                                     
                                                                                                                             ΠέρασεΓίνεται κατάθεση πλαισίων :

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
ΡΑΤ-ΕΑΑΚ

 

ΠΚΣ


ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟ ΜΑΣ (1)


ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ : ΡΑΤ- ΕΑΑΚ ,ΠΚΣ                                                                      Δεν πέρασε
ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ : ΔΑΠ-ΝΔΦΚΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΟ ΜΑΣ(2) ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ:ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ,ΡΑΤ-ΕΑΑΚ ,ΠΚΣ 
                                                                                                                                           Πέρασε


Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

Δ.Σ. Σ.Φ.Ο.Α. 20/09/2017

Καλούμε σε Γενική Συνέλευση του Σ.Φ.Ο.Α. την Δευτέρα 25/09/2017 και ωρα 11.00 π.μ. στο Α.Ε.Π. με θεματολογια :
- Κινητοποιήσεις μελών Δ.Ε.Π. (ΑΠΕΡΓΙΑ)
- Ζητήματα Σχολής


ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ:ΔΑΠ-ΝΔΦΚ,ΡΑΤ-ΕΑΑΚ ,ΠΚΣ


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ  τονίζει πως θα παραμείνει σταθερή στη θέση της όσον αφορά την ανοιχτή σχολή κοιτώντας πάντοτε το συμφέρον του φοιτητή. Γνωρίζοντας πως δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα απ όλες τις οικογένειες, αιτούμαστε την διεξαγωγή της εξεταστικής του Σεπτέμβρη(να ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες για να μη χαθεί η εξεταστική ) ,με στόχο οι επί πτυχιω φοιτητές να αποφοιτήσουν στην ώρα τους και οι υπόλοιποι φοιτητές να συνεχίσουν τις υποχρεώσεις τους στην σχολή κανονικά χωρίς να επιβαρυνθούν ούτε εξάμηνο παραπάνω .
Kρίνουμε αναγκαίο να καλέσουμε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 25/09/2017 και ωρα 11.00 π.μ. στο Α.Ε.Π. με θεματολογια : - Κινητοποιήσεις μελών Δ.Ε.Π. (ΑΠΕΡΓΙΑ) - Ζητήματα Σχολής